GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Üyeler (tüzel kişiler, gerçek kişiler) kullanıcının kurumsal yapısına ait kişisel ve ticari bilgilerin sadece işbu belirtilen hizmetlerin verilmesini temin amacıyla HIZLI KREDİ tarafından işlenmesini (sisteme tanımlamak ve kayıt etmek) kabul etmektedir.

HIZLI KREDİ tarafından Üyenin iletişim bilgileri sadece HIZLI KREDİ ile iletişime geçme amacıyla kullanılmaktadır. Aşağıda belirtilen kişiler ve durumlar hariç olmak üzere bu bilgiler üçüncü şahıslarla paylaşılmamaktadır.

i. HIZLI KREDİ çalışanları,

ii. HIZLI KREDİ'in kişisel bilgilerin işlenmesi (sisteme tanımlanması ve kayıt etmek) konusunda görevlendirdiği üçüncü kişiler,

iii. Yasal görevlerin yerine getirilmesi için gerekli olan durumlar.

HIZLI KREDİ, Üye internet adresi, iletişim bilgileri ve yetkili kişi bilgilerini ancak Üye'nin ticari faaliyetlerine herhangi bir katma değer sağlaması durumunda, bir iş ortağı ile paylaşabilecektir. Bu gibi bir durumda HIZLI KREDİ, Üye'nin sadece iletişim bilgilerini paylaşmakta olup, iş ortağı ile Üye arasında kurulacak herhangi bir ticari ilişkinin veya bu ilişkiden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlığın tarafı olmayacaktır.

HIZLI KREDİ, yürürlükteki yasal hükümler gereğince sır kapsamına giren her türlü bilgiyi gizli tutacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve portalda çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, HIZLI KREDİ, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır.

Üyelik veya portal üzerindeki çeşitli form ve oylamaların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soyisim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) HIZLI KREDİ'e vermeleri gerekmektedir. HIZLI KREDİ, HIZLI KREDİ Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri HIZLI KREDİ veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, ilgili kişilerden onay alınması veya söz konusu kişilerin tacir olması halinde doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. HIZLI KREDİ tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya HIZLI KREDİ portalı üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; HIZLI KREDİ ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından "HIZLI KREDİ Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

HIZLI KREDİ portalı dâhilinde başka sitelere link verebilir. HIZLI KREDİ, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Kişisel bilgileriniz; kişi isim-soy isim, firma bilgileri, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. HIZLI KREDİ, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizden herhangi birini HIZLI KREDİ'in işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

HIZLI KREDİ, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

HIZLI KREDİ, kullanıcılar ve kullanıcıların portalı kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir.

HIZLI KREDİ tarafından portal dâhilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, HIZLI KREDİ ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara, onay verdikleri takdirde doğrudan pazarlama yapmak, mümkün olduğunca verileri anonim hale getirerek istatistiki analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır. HIZLI KREDİ, işbu "Gizlilik Koşulları" hükümlerini dilediği zaman portalda yayınlamak suretiyle değiştirebilir. HIZLI KREDİ'in değişiklik yaptığı Gizlilik Koşulları portalda yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır.